آفر

آفر

سال ۲۰۱۱
ایران
مستند
۲۹ دقیقه, 12+
مستند «آفر» روایتی از محمد فاروق کیانی پور معروف به فاروق کیانی است که توسط هادی آفریده پژوهش و کارگردانی شده است. این مستند ضمن معرفی رقص های کهن و محلی منطقه تربیت جام و تربیت حیدریه به معروفی شخصیت تاثیر گذار فاروق کیانی در حفظ رقص های محلی منطقه می پردازد و رقص آفر که آئینی نوروزی در ایران باستان بوده را معرفی می کند. حرکات آفر، نشان از آفرینش است و هماهنگی آب و باد و زمین و آفتاب در فصل رویش را نشان می دهد.
زبان ها: فارسی