چوگان

چوگان

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۴ دقیقه, 12+
چوگان را زاده عصر هخامنشیان میدانند هرچند در دوره ساسانیان و صفویه نیز رونق فراوانی داشته است. مریم حق پناه در مستند چوگان، نگاهی داشته است به این ورزش ایرانی-باستانی. تهیه کنندگی این اثر را هادی آفریده بر عهده داشته است.
زبان ها: فارسی