عباس اخوین

عباس اخوین

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۴ دقیقه, 12+
عباس اخوین هنرمند و خوشنویس صاحب نام معاصر است. وی کتاب‌ها، تابلوها و آثار بسیاری را به زیبایی، دقت و ظرافت نگاشته است. روشنک اهرابی در مستند «عباس اخوین» نگاهی به زندگی و آثار این هنرمند داشته است. تهیه کنندگی این اثر بر عهده هادی آفریده بوده است.