غلامعلی لطیفی

غلامعلی لطیفی

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۵ دقیقه, 12+
این نقاش و پژوهشگر متولد سال 1338 در بهبهان بود. حسینی راد مدرک کارشناسی نقاشی خود را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی را از دانشگاه رن 2 فرانسه و دکترای هنرهای تجسمی را از همین دانشگاه دریافت کرد. روشنک اهرابی در مستند «غلامعلی لطیفی» نگاهی به زندگی این هنرمند داشته است. تهیه کنندگی این اثر بر عهده هادی آفریده بوده است.
زبان ها: فارسی