مجید حسینی راد

مجید حسینی راد

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۴ دقیقه, 12+
این نقاش و پژوهشگر متولد سال 1338 در بهبهان بود. حسینی راد مدرک کارشناسی نقاشی خود را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی را از دانشگاه رن 2 فرانسه و دکترای هنرهای تجسمی را از همین دانشگاه دریافت کرد. روشنک اهرابی در مستند «مجید حسینی راد» نگاهی به زندگی و آثار این هنرمند داشته است. تهیه کنندگی این اثر بر عهده هادی آفریده بوده است.