مراسم صبحگاهی

مراسم صبحگاهی

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱۰ دقیقه, 6+
هفت صبح تا هفت و ده دقیقه صبح همراه بچه های دبستانی در مراسم صبحگاهی باشید و کودکانی که به این مراسم نمیرسند... هادی آفریده در مستند «مراسم صبحگاهی» گوشه ای از این مراسم را به تصویر کشیده است..
عنوان اصلی: The Morning Ceremony
زبان ها: فارسی