مریم سالور

مریم سالور

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۵ دقیقه, 12+
مریم سالورسفالگر، سرامیست، نقاش و مجسمه ساز اهل ایران است. روشنک اهرابی در مستند «مریم سالور» نگاهی به زندگی و آثار این هنرمند داشته است. تهیه کنندگی این اثر بر عهده هادی آفریده بوده است.