هنرمندان نسل جدید تجسمی

هنرمندان نسل جدید تجسمی

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۵ دقیقه, 12+
روشنک اهرابی در مستند «هنرمندان نسل جدید تجسمی» نگاهی به هنرمندان امروز داشته است. تهیه کنندگی این اثر بر عهده هادی آفریده بوده است.
زبان ها: فارسی