حمام انصاری

حمام انصاری

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۷ دقیقه, 12+
حمام های عمومی در شهرهای ایران قبل از ساخته شدن حمام در خانه ها مرسوم بوده اند. تهران در عصر قاجار به داشتن حمام های عمومی بزرگ و زیبا شهره بوده است. هرچند امروزه چیزی از آنها نمانده و حتی اگر بازسازی هم شده اند، تغییر کاربری داشتند و عموما به رستوران تبدیل شده اند. داستان حمام انصاری را از زبان ترانه یلدا، ببنید و بشنوید. هدایت خالقی در مستند «حمام انصاری» به بررسی تاریخچه این بنا پرداخته است. تهیه کنندگی این اثر بر عهده هادی آفریده بوده است.