باغ موزه سعد آباد

باغ موزه سعد آباد

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱۰ دقیقه, 12+
مجموعه سعدآباد، چهار دوره تاریخی قاجاریه، پهلوی اول و پهلوی دوم و پس از انقلاب ایران را سپری کرده است. هدایت خالقی در مستند «باغ موزه سعدآباد» به معرفی این بنا پرداخته است. تهیه کنندگی این اثر بر عهده هادی آفریده بوده است.