مقام نوروز

مقام نوروز

سال ۲۰۱۲
ایران
مستند
۲۵ دقیقه, 12+
«مقام نوروز» مستندی موسیقیایی ، ساخته هادی آفریده است که با حضور یکی از معتبرترین چهره های موسیقی مقامی ایران زنده یاد استاد غلام علی پور عطایی به روایت موسیقی مقامی ایران پرداخته است. موسیقی مقامی یا مقام نوعی از موسیقی سنتی است که در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی رواج دارد. سازمان ملل متحد در سال...
زبان ها: فارسی