مهدیه تهران

مهدیه تهران

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱۱ دقیقه, 12+
در مستند مهدیه تهران، تاریخچه ای از ساخت این مکان مذهبی و روند توسعه آن توسط حسن کافی روایت میشود. این مستند را هژبر تهمتن کارگردانی کرده و تهیه کننده آن هادی آفریده است.
زبان ها: فارسی