نوزود

نوزود

سال ۲۰۱۸
ایران
مستند
۴ دقیقه, 12+
نوزود یا نوزوت از دو واژه نو و زوت تشکیل یافته است، واژه نو که احتیاجی به توضیح ندارد( تازه ) و زوت به موبدی اطلاق می شود که در مراسم یزشن خوانی همه 72 هات یسنا را می خواند بنابراین ما می توانیم کلمه نوزوت را به نوموبد ترجمه نماییم و منظور کسی است که تازه به مقام روحانیت زرتشتی رسیده است. در این مستند هادی آفریده به معرفی این آیین پرداخته است
زبان ها: فارسی