از شوش دانیال تا لوور پاریس

از شوش دانیال تا لوور پاریس

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۵ دقیقه, 12+
در موزه لوور آثار بسیار زیادی از ایران وجود دارد که این موجود در فرانسه نتیجه همکاری، کاوش‌ها و حفاری‌های انجام شده در گذشته است. مانند سایت تاریخی شوش. بیشتر آثار ایرانی موجود در موزه لوور متعلق به شهر شوش، کاخ داریوش و یا آثاری از اوایل اسلام است.
زبان ها: فارسی