مرگ تصادفی یک آنارشیست

مرگ تصادفی یک آنارشیست

سال ۲۰۱۸
ایران
درام
۷۴ دقیقه, 16+
بررسی علت قتل یا خودکشی کارگر راه آهن که آنارشیست هم بوده...
زبان ها: فارسی