علیرضا افتخاری در جشنواره موسیقی فجر

علیرضا افتخاری در جشنواره موسیقی فجر

سال ۲۰۱۷
ایران
۱۱ دقیقه, 12+
افتخاری با ارکستر ملی به رهبری شهبازیان به صحنه بازگشت؛ گزارش اختصاصی آرت‌تاکس را ببینید
عنوان اصلی: علیرضا افتخاری و فریدون شهبازیان: یک ترکیب غافل‌گیرکننده
زبان ها: فارسی