نشست خبری محسن رجب پور و حامد همایون

نشست خبری محسن رجب پور و حامد همایون

سال ۲۰۱۷
ایران
۱۷ دقیقه, 12+
در نشست خبری ترانه‌ی شرقی در ایوان شمس چه گذشت؟ + اجرای زنده‌ی قطعات چتر خیس، مردم شهر و ...
عنوان اصلی: حامد همایون یک برند است
زبان ها: فارسی