کاوه آفاق در جشنواره موسیقی فجر

کاوه آفاق در جشنواره موسیقی فجر

سال ۲۰۱۷
ایران
۱۰ دقیقه, 12+
گزارش اختصاصی آرت‌تاکس از نخستین اجرای خواننده‌ی سبک راک در سی‌ودومین جشنواره‌ی بین‌المللی موسیقی فجر
عنوان اصلی: و سرانجام، کاوه آفاق
زبان ها: فارسی