کاکوبند در جشنواره موسیقی فجر

کاکوبند در جشنواره موسیقی فجر

سال ۲۰۱۷
ایران
۸ دقیقه, 12+
گزارش اختصاصی آرت‌تاکس از اجرای برج آزادی گروه کاکوبند در سی‌ودومین جشنواره‌ی بین‌المللی موسیقی فجر
عنوان اصلی: وقتی پای کاکوبند در میان باشد، هیچ‌چیز عادی نیست
زبان ها: فارسی