به من نگاه کن

به من نگاه کن

سال ۲۰۰۲
ایران
خانوادگی, اجتماعی
۱۲۴ دقیقه, 18+
ایتكین در سن 9 سالگی به علت فقر خانواده به شخصی كه دو همسر و چند فرزند دارد فروخته می شود و با او ازدواج می كند. او به علت ضرب و شتم شوهر از منزل فرار می كند و تحت سرپرستی خانم دكتر یوسفی كه طرح پزشكی خود را در منطقه تركمن صحرا سپری می كند قرار می گیرد و توسط او وارد عرصه فعالیت های اجتماعی شده و قه...
زبان ها: فارسی