پات

پات

سال ۲۰۰۴
ایران
پویانمایی
۲۴ دقیقه, 6+
پات داستان سگ ولگردی ‌‌است که در هیاهوی شهری سرگردان است. بچه‌های کوچه و خیابان با سنگ و کلوخ او را می‌زنند. مردی سعی دارد بندی بر گردنش ببندد اما او پس از بستن بند فرار می‌کند.به مقابل درب خانه‌ای می‌رود، پسر بچه با او رفیق می‌شود و قلاده‌ای بر گردنش می‌بندد. روزی همراه خانواده به تفریح می‌رود، در ...