آبی و آرام

آبی و آرام

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۵۸ دقیقه, 12+
ه بررسی گونه‌ها و آبزیان خلیج فارس تنها از نگاه دوربین پرداخته است و کارگردان که خود غواصی می‌کند سعی در ثبت و ضبط زیبایی‌های خفته در این خلیج را دارد‌. تصویر برداری اکثرا زیر آب انجام گرفته است و فیلم فاقد گفتار متن می‌باشد.