آقای فیل

آقای فیل

سال ۲۰۱۰
ایران
پویانمایی
۱۰ دقیقه, 0+
آقاي فيل در ايستگاه قطار پياده مي‌شود و به سمت خانه مي‌رود. خانم فيل و بچه فيل از او پذيرايي مي‌كنند، فردا صبح خانواده‌ آقاي فيل به باغ وحش مي‌روند و براي ديدن آقاي فيل بليط مي‌خرند و او را ملاقات مي‌كنند.