آخرین آواز قو

آخرین آواز قو

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۸۶ دقیقه, 12+
مستندی درباره زندگی آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری است، که در آن به مواردی نظیر تحریم تنباکو‌، وقایع عصر‌ مشروطه خواهی ایران و جایگاه رجال سیاسی مذهبی‌، مثل میرزای‌شیرازی اشاره شده‌است‌.