عکس

عکس

سال ۲۰۱۳
ایران
پویانمایی
۹ دقیقه, 0+
زني تنها در تهران زندگي مي‌كند و تمام دوستان، اقوام و خاطراتش را به صورت عكس به ديوار اتاق خود زده همه گويي زنده هستند و خاطرات آن عكس را بيان مي‌كنند يكي از دوستانش تصوير خود را براي او پست مي‌كند و زن نيست عكسي از خود را درون پاكت گذاشته و جواب نامه ي او را مي‌دهد هر دو تنها هستند و تنها همدمشان عكس‌هايي است كه نياز به هيچ كلامي ندارند.