اثر انگشت

اثر انگشت

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۳ دقیقه, 0+
فردی در هزارتویی گرفتار شده است. اما هر چه تقلا می کند ره به جایی نمی برد؛ او در شیار های یک اثر انگشت گرفتار شده است.