آز

آز

سال ۲۰۱۳
ایران
پویانمایی
۹ دقیقه, 0+
پير مرد موجودي را به نمايش تكراري به جلوي صحنه مي فرستد. اين موجود مي بايست جلوي چشم تماشاگران مقدار زيادي غذا بخورد وقتي غذا تمام مي شود از بدن خود خورده و تبديل به هيولايي (آز) زشت و كريه المنظري مي گردد.... پيرمرد راه فراري ندارد.