آزادی اطلس

آزادی اطلس

سال ۲۰۰۷
ایران
پویانمایی
۲۱ دقیقه, 0+
اطلس پسر ژاپه و کلمنس از اینکه سالیان سال نگهبان زمین است خسته شده و برای آزادی خود تلاش می‌کند. به کتابخانه و کلیسا رفته و تنها راه‌رهایی را بخشودگی او اعلام می‌کنند. در آکادمی ادعا می‌کند دیگر حافظ آسمان و زمین نخواهد بود و اعضای آکادمی پس از مشورت، او را عاری از هرگونه گناه و عصیان بر علیه دیگر خ...