با هم

با هم

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۴۶ دقیقه, 12+
این مستند به نقش متخصصان ایرانی و فعالیت آنها در حوزه‌های پزشکی‌، کشاورزی‌، صنعت و اقتصاد در کشور تاجیکستان می‌پردازد‌. از جمله این موارد پروژه ساخت بزرگترین سد و تولید انرژی برق از «وخش رود‌» تاجیکستان توسط متخصـصان ایران است. این فیلم گذری هم بر تاریخ سیاسی‌، مذهبی‌، فرهنگی و اجتماعی کشور تاجیکستان دارد. و شباهت آن کشور را با ایران نشان می‌دهد.
زبان ها: فارسی