بخش زایمان

بخش زایمان

سال ۲۰۱۱
ایران
پویانمایی
۸ دقیقه, 0+
يك زوج مسن در اتاق انتظار بخش زايمان نشسته اند و زوج هاي متفاوتي با فرهنگ هاي مختلف مثل امروزي، مدرن، سنتي، قديمي، مرد سالار و زن سالار مي آيند كودك خود را به دنيا مي آورند و مي روند و اين زوج نظاره گر مرگ ، زندگي ، شادي و غم آنها هستند. در انتها زني كه فرزند نا خواسته اي به دنيا آورده بچه خود را كنار پنچره مي گذارد و مي رود و اين زوج بچه را بر مي دارند.