بازگشت زنگ‌ها

بازگشت زنگ‌ها

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۲۰ دقیقه, 12+
این مستند درباره دامداران استان مازندران است که یک ماه بعد از فصل بهار با گله‌هایشان حرکت کرده و پس از گذر از مسیرهای ناهموار و خطرناک‌، طی 7 الی 10 روز به ییلاق رسیده و به مدت سه ماه در آنجا مستقر می‌شوند‌. به تصویـر کشیدن زندگی روز مره این دامداران در دامان طبـیعت مازندران و پـیوند ناگسستنی آنها با پدیده‌های طبیعی پیرامونشان از ویژگی‌های این فیلم است.