بی بازگشت

بی بازگشت

سال ۲۰۱۰
ایران
پویانمایی, کودک و نوجوان
۱۰ دقیقه, 0+
پيرمردي با مرور خاطرات كودكي خود در مقابل ديواري بر روي ويلچر از پا نمي‌نشيند. از صعود به ارتفاع نمي‌هراسد، جايگاهش را بر بلنداي ديوار مي‌بيند. به كمك تجربه اكنون و توانايي جسمي كودكي‌اش فاتح ارتفاع مي‌شود.
عنوان اصلی: No Return