بیرون فنجان چای

بیرون فنجان چای

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۱۵ دقیقه, 0+
مردی در یک کافی شاپ در انتظار خانمی نشسته است. در حالی که چای خود را هم می زند تصوراتی درباره زن از ذهنش می گذرد.زن در تمام این مدت در میز پشتی نشسته و بدون توجه به مرد از کنارش می گذرد و از کافی شاپ خارج می شود.مرد مدت مدیدی در کافی شاپ انتظار زن را می کشد و پیر می شود و همچنان امید به دیدار او دارد.زن در یک روز بارانی یکبار دیگر می خواهد وارد کافی شاپ شود اما منصرف می شود و به راه خود ادامه می دهد. مرد نیز از کافی شاپ خارج می شود.