در سه ثانیه اتفاق افتاد

در سه ثانیه اتفاق افتاد

سال ۲۰۰۳
ایران
پویانمایی
۱۱ دقیقه, 0+
مردی سوار تاکسی سوار می‌شود. كه درب چدنی فاضلاب وسط خیابان از شیشه عقب ماشين توجه‌اش به جلب می‌شود‌‌.او تصور می‌کند شعله‌های آتش، از درون چاه فاضلاب در حال خارج شدن‌است و با همین تصور در دنیای خود غرق می‌شود. او در ذهنش تصور می‌کند اگر به سمت اعتیاد برود، همسر و فرزندانش را از دست خواهد ‌داد، زندگیش آتش مي‌گيرد و کرم بدنش را فرا خواهد گرفت. در همین افکار، فریادی می‌زند و خود را در تاکسی می‌بیند.در آن لحظه نگاهی به پاکت سیگار در دستانش می‌اندازد، سپس پشیمان می‌شود و آنرا داخل جیبش می‌گذارد.