دستم پاست

دستم پاست

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۲۴ دقیقه, 12+
زندگی محمد‌باقر خوانساری یک کفاش دوره‌گرد که به علت سانحه‌ای در دوران کودکی تقریبا نیمی از بدن خود را از دست داده‌است.
زبان ها: فارسی