دستگرد، یزد، شاپوران

دستگرد، یزد، شاپوران

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۳۴ دقیقه, 12+
این مستند به بررسی منطقه باستانی مربوط به دوران ساسانی که در شهر‌ «درگز» در شمال شرق ایران و در نزدیکی مرز ترکمنستان قرار دارد‌، می‌پردازد‌‌ و گزارشی از 11 سال فعالیت‌های حفاری و باستان شناسی در این منطقه را که منجر به کشف و شناسایی آثاری از دوران ساسانی و مربوط به دوره بهرام پنجم ساسانی یا همان به...
زبان ها: فارسی