فال قهوه

فال قهوه

سال ۲۰۰۴
ایران
پویانمایی
۴ دقیقه, 0+
دو خانم مقابل یکدیگر سر میز آشپزخانه مشغول به صحبت هستند. بچه خردسالی کنارشان نشسته و مشغول بازیست. یکی از خانم‌ها با فنجان فال قهوه می‌گیرد و برای شخص دیگر شروع به تفسیر می‌كند. در این حین کودک تصاویر فال را مشاهده می‌کند و با ذهنیتی که برایش ایجاد می‌شود، دچار ترس و توهم می‌شود، به‌طوری که در ذهن کودک تصاویر وحشتناکی از عکس فال قهوه مشاهده می‌کنیم. نهایتا کودک از ترس گریه می‌کند و زن او را نوازش می‌کند.