قصیده تائیه

قصیده تائیه

سال ۲۰۰۹
ایران
پویانمایی
۱۰ دقیقه, 0+
دعبل خزائي شاعر اهل بيت ، شعر تازه اي براي كربلا سروده ، آن را به امام رضا (ع) عرضه مي كند. ايشان او را بزرگ مي‌دارد و از ايشان تشكر مي‌كند. دعبل از امام تقاضاي يك ردا مي‌كند تا در هنگام مرگ به عنوان كفن همراه خود داشته باشد. امام رداي نماز خود را به او مي‌دهد. آوازه اين ملاقات به نقاط ديگر مي‌رسد، ...