قصه کوچک ما

قصه کوچک ما

سال ۲۰۰۸
ایران
پویانمایی
۵ دقیقه, 0+
مرد هنگام بيرون آمدن از خانه كودك درون خود را در ظرفي محبوس كرده و روي تاقچه مي‌گذارد در خيابان آدم‌هاي مختلفي را مي‌بيند كه يا كودكان درونشان را زنداني كرده و به آنها توجه نمي‌كنند و يا با آنها دوست هستند اختلاط مي‌كنند و مي‌خندند. به مقابل بستني فروشي مي‌رسد نمي‌تواند طاقت بياورد بستني مي‌خرد و خوشحال مشغول خوردنش مي‌شود كه كودك درونش درب ظرف را باز كرده خود را به مرد مي‌رساند و هر دو دوستانه مشغول خوردن بستني مي‌شوند.