اینجا خورشید می‌درخشد

اینجا خورشید می‌درخشد

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۳۰ دقیقه, 12+
ضمن نشان دادن مراسم محرم در قشم‌، آیین‌های نگهداری و استفاده از عَلم شمشیر گونه‌ای را که از دید آن مردم مقدس است معرفی می‌کند. اما بیشترین‌، توجه فیلم ساز به حواشی نگهداری این علم و مراسم مختلف مربوط به آن است.