اسلام هراسی

اسلام هراسی

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۶۲ دقیقه, 12+
پس از یازده سپتامبر در اسپانیا گروه‌های افراطی مسیحی نسبت به تحقیر مسلمانان اسپانیا اقدامات سازمان یافته‌ای از قبیل تحقیر و تهدید مسلمانان انجام می‌دهند‌. آنها مسلمانان آن کشور را (‌مورو) می‌نامند. این فیلم به بررسی اسلام‌هراسی در اروپا و به خصـوص اسپانیا می‌پردازد. تحقیر زنان محجبه مسلمان بخشی از اقدامات افراطیون است‌. بررسی جو روانی سنگینی که علیه مسلمانان این کشور هست بخش‌هایی از فیلم را شامل می‌شود.