جایی برای زندگی

جایی برای زندگی

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۵۱ دقیقه, 12+
فیلم تاریخچه‌ای کوتاه از مسلمانان برمه (میانمار) ارائه می‌کند و سپس طی گشت و گذاری در اردوگاه آنان در هند وضعیت آنها را نشان می‌دهد و فجایع را باز گو می‌کند‌. از جمله قانونی که در سال 1982 به تصویب رسید و طبق آن از 144 قوم موجود 135 قوم را شهروند و ما بقی را خارجی دانستند که اکثرا مسلمان بودند. همینطور وضعیت آنها در اردوگاه‌ها و قتل عام به بهانه‌های مختلف مسائلی است که آنها را مجبور می‌کند به اطرف پناهنده شوند.