جنایت مقدس
جنایت مقدس
مستند, ۱۳۹۲

لطفا برای تماشا وارد شوید

جنایت مقدس

سال ۱۳۹۲
ایران
مستند
54 دقیقه
توضیحات
فرقه وهابیت با تعلیم آموزش‌های کذب و سوء استفاده از اعتقادات مردم عوام در افغانستان‌، پاکستان و دیگر کشورها با انجام عملیات انتحاری و بمب‌گذاری دست به کشتن شیعیان و مردم بی‌گناه می‌زنند. این مستند با گفتگو با چند نفر از کسانیکه از این گرایش بازگشتند‌ و همچنین با همراهی یک عکاس اجتماعی و قربانیان این نوع حوادث سعی در واکاوی این عملیات تروریستی دارد.