خیمه شب بازی

خیمه شب بازی

سال ۲۰۰۳
ایران
پویانمایی
۷ دقیقه, 0+
در نمايش خيمه شب‌ بازی، به شكل طنز و تجربی شاهد انواع و اقسام مواد مخدر هستيم. ...