خانه ای برای پروانه ها

خانه ای برای پروانه ها

سال ۲۰۱۲
ایران
پویانمایی
۶ دقیقه, 0+
پيرمردي روستايي با طبيعت انس و الفت ديرينه يي دارد . تكنولوژي بخشي از طبيعت پيرامون او را از بين مي برد پيرمرد از طبيعت الهام گرفته و فرشي براي حضور پروانه ها بافته و در آنجا پهن مي كند .