خیابان 57

خیابان 57

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۴۰ دقیقه, 12+
مستندی است در مورد خیابان آزادی (‌حدفاصل میدان آزادی تا میدان انقلاب‌) درخصوص تغییر و تحولات و اتفاقاتی که از سال 57 تا به امروز در این خیابان اتفاق افتاده است.