خدا، خانه، نازنین

خدا، خانه، نازنین

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۲۳ دقیقه, 12+
مستندی درباره دختر نابینا و ناشنوایی به نام نازنین است که قدرت تکلم خود را از دست داده‌است. تلاش خانواده برای آموزش و بالا بردن مهارت‌های فردی و اجتماعی او‌، مشکلات روزمره‌ای که یک فرد معلول با آن روبروست‌، عدم امکانات آموزشی پیشرفته برای این نوع معلولیت و مصاحبه با کارشناسان و مربیان این حوزه‌، موضوعاتی هستند که در این فیلم بدان پرداخته می‌شود.