خرو پف،سیگار و استخوان کلاغ

خرو پف،سیگار و استخوان کلاغ

سال ۲۰۰۸
ایران
پویانمایی
۷ دقیقه, 0+
مردي ژنده پوش زير درختي در بيابان در حال خروپف‌كردن است از خواب بيدار شده و ادامه غذايش كه كلاغ مي باشد را مي‌خورد و صداي تير مي شنود، عصاي خود را برداشته به راه مي‌افتد و باز صداي تير مي شنويم و دو دزد با پاهاي قل و زنجير شده در حال فرار مي بينم كه به سختي و با زمين خوردن‌هاي بسيار به راه خود ادامه...