خورشید مصر

خورشید مصر

سال ۲۰۰۴
ایران
پویانمایی
۸۰ دقیقه, 0+
زندگی حضرت یوسف‌(ع) از کودکی تا نبوت و فرازهای مهم زندگی آن حضرت؛ به چاه افکنده شدن توسط برادران، اسارت، تعبیر خواب عزیز مصر و ... .