کهن دیار

کهن دیار

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۱۹ دقیقه, 12+
بررسی گور و دخمه‌های سد گتوند با مرور بخش‌هایی از اسطوره «گیل گمش». در این مستند تصاویر این گورها و همچنین استخوان‌های موجود در آن ثبت شده‌است. در پایان استخوان‌های یافت شده را برای سال‌یابی ‌و ‌آزمایش کربن 14‌ به‌ میراث‌فرهنگی می‌فرستند اما چون در اولویت ارسال به خارج نیست باز پس فرستاده می‌شود.